placeholder

Bloggen vil bestå

Den 4. april 2013 skrev Maria Dyrhol Sandvik i Bergens Tidende at «Bloggen er død».
I ingressen, som oppsummerer budskapet, står det videre «Bloggen skulle revolusjonere mediekvardagen. Det skjedde ikkje. Vi fekk derimot ein kakofoni av stemmer som