12 gode grunner til å åpne en bedriftsprofil på sosiale medier

Utrolig nok finnes det bedrifter og store organisasjoner som fremdeles ikke ser fordeler ved å være på sosiale medier (forkortet SoMe). Selv om det ikke er alle som har noe å selge via SoMe, er SoMe mer enn bare en salgskanal. De ulike sosiale mediene ble ikke utnyttet som salgskanal av noen som helst, ikke en gang eierne, før de ble populære som et sosialt medium.

 

Jeg har derfor laget en liten liste over hvilke fordeler en tilstedeværelse i sosiale medier kan gi en bedrift, organisasjon eller kommune:

 

  1. Spre viktig info om hendelser som berører mange (kunder, brukere, ansatte, samarbeidspartnere, innbyggere) ved å f.eks. varsle om flom, skred, nedbemanning, oppkjøp, oppbemanning, terrorfare, planlagt strømbrudd, nettsideoppdateringer, permitteringer m.m.

 

2. Formidle suksesshistorier fra egne kretser og samarbeidspartnere. Skaper engasjement, samhold og stolthet, og kan gi god PR dersom det gjøres riktig og pressen får vite om det.

 

3. Rekruttering: SoMe kan bidra til å få tak i de beste hodene dersom du er i stand til å formidle hvorfor man bør jobbe hos dere.

 

4. Å fortelle om salgstilbud er innlysende, men SoMe kan også brukes til å fortelle om når salget er over, eller om at dere er utsolgt for en vare, slik at dere ikke risikerer å irritere noen kunder som har kommet langveisfra. Å fortelle at dere er utsolgt for en vare er ikke nødvendigvis bare negativt. Det forteller også at dere har populære produkter og indirekte at dere er en populær forhandler.

 

5. Branding: Bedriftsledere og selvstendig næringsdrivende kan «brande» seg selv via sosiale medier. Selskapet kan også brandes vha historiefortelling og gode kundeopplevelser som skaper virale effekter.

 

6. Vis hvor populær dere er. Er virksomheten din populær, burde det ikke være vanskelig å skaffe mange følgere. Slik viser du til flere, at du har et populært foretak.

 

7. Samle data om dine følgere (kunder, brukere, beboere osv.). SoMe gir verdifull innsikt i brukeratferden til alle som viser interesse for din virksomhet.

 

8. SoMe gir kundeservice og sentralbordet en personlig vri (dersom du ikke motarbeider potensialet som ligger der).

 

9. Gir mer synlighet i Google-søk dersom profilen(e) er nylig oppdatert. Dette gjelder spesielt Google Min Bedrift, YouTube og Facebook.

 

10. Du blir lettere å nå for dem du ønsker skal nå deg (kunder, brukere, samarbeidspartnere, potensielle arbeidstakere, frilansere, beboere etc.), ettersom alle har med seg sin smarttelefon overalt. Dette vil avlaste telefon-support og fremme folks positive opplevelse av din virksomhet. Økt bevissthet om det du gjør kan gi interessante synergier.

 

11. SoMe-profiler gir deg en mulighet til å kunne tilby tilleggsopplevelser som andre medier eller tradisjonelle kanaler ikke støtter fullt ut, i form av interaksjon via f.eks. apper eller CRM-systemer.

 

12. Bidra til markedsmiksen ved å legge ut annonser på SoMe. Dette er enklere, morsommere og mer praktisk dersom bedriften har en egen profil, pluss at det kan gjøre det lettere å se sammenhenger i brukerdata.