Bloggartikler som genererer lojale kunder

Generer ikke bloggen din kunder?
Mange som skriver innholdsrike blogginnlegg daglig sliter med å få leserne til å bli betalende kunder. Årsakene kan være mange. Ofte glemmer man hvem man skriver for. Det kan også hende at du tenker for kortsiktig. En god blogg trekker til seg faste, lesere som etter hvert blir til fans og faste kunder. Dette tar tid. Trøsten er at det er ikke antallet som teller, slik det var før i tiden, men heller kvaliteten på innholdet.
En blogg har typisk to typer lesere; de som er dine potensielle kunder, og de som er dine konkurrenter. Dersom språket i bloggen din er veldig akademisk og preget av fagterminologi, er det fort gjort å miste den første typen lesere, de du egentlig skriver for.

Fire hovedingredienser
En bloggartikkel har mange likhetstrekk med en avisartikkel. Den må vekke nysgjerrigheten hos leseren, den bør ha en nyhetsverdi, den bør by på en overraskelse, og den bør inneholde en fengende historie.

Overskriften er agnet
Overskriften er viktig. Den skal være agnet. Allerede her må artikkelen oppfylle de tre første punktene nevnt over. Overskriften må vekke nysgjerrigheten hos leseren tilstrekkelig. For at den skal klare det bør den by på en overraskelse og den bør vise til noe nytt. Lesere foretrekker ferskvare når det dreier seg om fagblogger og tips som referer til forskning og studier. Uten overraskelsesmomentet, glemmer leseren artikkelen raskere, og det er mindre sjanse for at den blir snakket om, og delt på sosiale medier.

Vær personlig
For å skrive en blogg som appellerer kreves det en grad av historiefortelling. Det er vanskelig å få til uten å skrive minimum 400-500 ord. De som forteller deg at du skal skrive korte artikler tar dermed feil. Punktvise blogger gikk ut på dato ved opprettelsen av Google.
Det som gjelder er å skrive en artikkel som fenger.
For å skrive en historie som appellerer, må du skape nærhet og få leseren til å tenke at de kjenner seg selv og sin egen problemstilling igjen i innlegget. Dersom du tar utgangspunkt i historier fra ditt eget liv eller egen karriere, sikrer du en personlig og engasjert fortelling, og leser. Er du en kjedelig kontorrotte som ikke har opplevd noe spennende å skrive hjem om, kan du ta utgangspunkt i kundehistorier, eller en god venns historie.

Godt språk viktigst
Det eneste som er viktigere enn lengden på fortellingen er språket. Du må snakke direkte til leseren, men unngå å være belærende. Ved å bruke dine egne opplevelser knytter du bånd til leseren ved å plassere deg i hans/ hennes sko.
Manglende rettskriving, mange parenteser og dårlig ordforråd gir inntrykk av hastverksarbeid, i verste fall manglende respekt for leseren og dårlige allmennkunnskaper. Den viktigste grunnen til å sørge for korrekturlesing før publisering er at skrivefeil virker forstyrrende på leseren da man kan miste fokus og flyten i lesingen. Det er dessuten lettere å tro på et budskap formidlet med feilfri rettskriving.

Detaljer og sitater styrker troverdigheten
Til slutt: Vær så spesifikk så mulig dersom du refererer til tall og statistikk. Publikum fester lettere lit til spesifikke tall. Med andre ord gir desimaler inntrykk av autentiske data. Ved å henvise til undersøkelser styrker du troverdigheten din, og ved å være en som tolker forskningsdata setter du deg i en ekspertrolle uten at du selv trenger å kalle deg ekspert.