Debattinnlegg sendt inn til BT en junidag i 2012

Forbud er ikke løsningen

Jeg leste i BT fredag 4. mai at toppolitikere fra Høyre vil ha tiggerforbud i storbyene. Blandt argumentene finner vi at det er sjenerende for publikum, at tigging skjuler menneskehandel og at den fremstår som mer organisert enn tidligere. «Det store antall av utenlandske statsborgere som årlig kommer til Norge kun for å tigge, har gjort at problemet har fått en helt annen karakter og dimensjon enn tidligere», står det skrevet i et resolusjonsforslag fra høyrepolitikere.

At tiggerne i vesentlig grad skal være ofre for menneskehandel er hittil ikke blitt dokumentert. Menneskehandel må tas alvorlig, men medieoppslag alene er ikke god nok dokumentasjon å basere nye lovforslag på. Forbud løser ingen verdens problemer. Vi har alt et forbud mot menneskehandel, men dette vil ikke forsvinne om tigging forbys. Menneskehandel må bekjempes med politi, etterforskning og et tettere samarbeid internasjonalt. Tigging kan reduseres med økt bistand til landene tiggerne kommer fra, og et bedre apparat for å sysselsette de dårligst stilte av dem som kommer til vårt land på jakt etter en bedre fremtid. Vi har vel alle sett eksempler på høyt utdannede mennesker fra kriserammede land lenger sør i Europa, som kommer hit med barn og ektefeller på slep, på jakt etter en jobb, bare for å ende opp som tiggere fordi de har brukt sine siste euro på å reise hit. Disse vil også bli rammet av et forbud, fremmet av FrP og Høyre.

Å tro at et forbud mot tigging vil minske menneskehandel er naivt. Dersom vi fjerner mulighetene for mennesker i nød å skaffe seg penger på lovlig vis gjennom tigging, skopussing og lignende aktiviteter, og de ikke er i stand til å finne seg arbeid, vil desperasjonen føre flere til ulovligheter og uverdige tjenester, og gjøre flere av dem til lette ofre for bakmennene vi vil ha til livs.

Kristiansand hadde en periode problemer med aggressive tiggere. Dette ble slått ned på av politiet, og problemet forsvant. Barn ble observert tiggende på gaten, mens de i stedet skulle vært på skolen eller hjemme og lekt. Dette ble slått ned på av politi og barnevern, og problemet forsvant.
Når skal vi ta et tak for å sette en stopper for menneskehandel? Det er fristende å beskylde Høyre for å ville redusere budsjettet til politiet og tilfresstille noen butikksjefer, ved å fjerne noen hengende hoder som er lette å peke ut som mulige lovbrytere, i stedet for å styrke politiet og tilpasse NAV til de nye tidene.

Hjelp heller de ulykkelige og sårbare til et verdig liv! Få NAV til på bli mer aktivt involvert.
Å ta tiggerne er enkelt. Å ta de usynlige menneskehandlerne er tydeligvis en altfor stor oppgave for Høyre og FrP.

- Tomas Fordelsen, Go Care Norge