Er du bevisst på hva du kommuniserer?

Constantly talking isn’t necessarily communicating.
Dette er et sitat av Charlie Kaufman som jeg gjerne vil bestride.

En selger, foreleser, embetsmann, nabo eller hvem som helst, som ustanselig prater om de feile tingene, som ikke svarer på det du spør om, som stadig skifter tema eller prater usammenhengende, kommuniserer alltid noe.
Det kan være en samboer som ønsker å unngå et sårt samtaleemne, og som hindrer deg i å komme til orde, eller prøver å få deg på andre tanker, ved å prate uten stans om saker uten relevans. Dette kan oppfattes som arroganse, avhengig av hans/ hennes kroppsspråk, selv om vedkommende bare føler seg usikker.

Det kan være en foreleser som er utlært innen et fag og som forkynner et budskap på autopilot, uten å vurdere om det synker inn hos studentene. Dette kan leses som mangel på ansvarsfølelse, selv om foreleseren bare er trett, overarbeidet og oppgitt av årsaker som ikke er synlige for studentene.
Det kan være en prest som messer fra et manus, uten blikk-kontakt med menigheten, som ikke ser at han snakker over hodet på de fremmøtte.  Dette kan tolkes som inkompetanse. Selv om presten tilsynelatende har overvurdert forsamlingen, kan det hende at det har vært et poeng bak den nonchalante forkynnelsen.
En salgskonsulent som messer om egenskaper ved produktet han selger, uten å spørre kjøperen om hans/ hennes behov og ønsker, vil mislykkes på sikt.
Det er alltid kundens behovssituasjon som skal være utgangspunkt for en produktdemonstrasjon og en avtale. For å avdekke kundens behov må man stille relevante spørsmål. Småprat som handler om andre ting kan være nyttig, og kanskje nødvendig for å bryte isen og bli litt kjent med hensyn til langsiktige kundeforhold, men ikke dersom kunden alt har stilt spørsmål han venter svar på.

En forelesning kan være motiverende som pokker, men dersom forelesningen gir inntrykk av å skulle lære deg noe faglig, og foreleseren ikke følger opp, har prosjektet mislykkes. På dette området er det mange forelesere og «speakere» som feiler.
Det er ingenting som maner til myter og rykter som en konfliktsky leder.
Ledere som gjemmer seg ved minste tegn til motstand, som skyver problemer foran seg eller skyver andre mennesker foran seg, er dømt til å få større problemer når ansatte, kunder og media begynner å spekulere i hva som er galt.
Bedrifter som svarer på kundehenvendelser og negativ medieoppmerksomhet med absolutt stillhet, må regne med å bli oppfattet som arrogante, uinteresserte, og lite medgjørlige. Service er nøkkelordet her.

I stedet for å tie i hjel problemer, eller parere med utenomsnakk og tåkelegging, vil en bedrift komme best ut av situasjonen ved å snakke med klientene, drøfte problemer, og prøve å komme til et kompromiss. Dersom du viser at du bryr deg, vil klientene dine faktisk også begynne å bry seg om deg.
Ikke la vandrehistoriene diktere hva som er unikt med deg! Skill deg heller ut ved å være den bedriften som bryr seg om sine kunder, sine ansatte, sitt samfunnsansvar!

En talsperson som må svare på ubehagelige spørsmål fra pressen, på de mest ubelelige tidspunkt, vil lett fremstå nervøs, målløs og i verste fall handlingslammet og uskikket til jobben. Slik virkning har gjerne kameralinser og mikrofoner på folk som ikke omgås journalister daglig.

Vet du hvordan du oppfattes? Hvilke tilbakemeldinger får du?
Trenger du medietrening eller hjelp til å ordlegge deg?
Ta kontakt med meg, så gjør vi noe med det sammen!