Hvordan få topplassering i google-søk i 2014

[Oppdatert 06.05.2014]

Når du søker på nettet med ord som for eksempel «rørlegger» eller «mobilabonnement», er det ikke tilfeldig hvilke resultater som dukker opp først, øverst og på første side. De to-tre, kanskje fire øverste lenkene som dukker opp øverst på første resultatside er som regel betalt for. Det samme gjelder resultatene som befinner seg i kolonnen i høyre marg.

Det finnes metoder for å påvirke plasseringen en nettside får i søkemotoren ut fra gitte søkeord (keywords). En samlebetegnelse på disse metodene er søkemotoroptimalisering (search engine optimization, forkortet SEO).

Velg optimale nøkkelord
La oss si du driver en bank og du ønsker at publikum skal få opp en lenke til nettsiden din når de søker på «forbrukslån». For å finne ut nøyaktig hvor populært dette søkeordet, og andre søkeord, er blant nettbrukere, kan du plotte det inn i Google Keyword Planner.
(Tidligere kunne man taste inn tildetegnet ~ foran et søkeord i google-søket for å få opp synonymer og relaterte søkeord, men denne funksjonen har Google fjernet fordi den var lite brukt).

Hvordan velge søkeord
Kundens hensikt med søket bør kort og greit være avgjørende for hva du velger som søkeord. Derfor bør du tenke som en kunde og forsøke å velge så spesifikke søkeord som mulig. Ditt primære søkeord bør være populært men samtidig ikke så populært at du vil drukne i mengden. Søkeordet bør derfor score lavt i konkurransebarmometeret. Hold det så nisje-preget du kan innenfor feltet ditt.
Et enkelt og universalt ord som «sjokolade» er naturlig nok et populært søkeord fordi sjokolade er anvendelig og et nærmest dagligdags produkt. Derfor vil det også bety økt konkurranse for å få høy plassering med det søkeordet. Selger du for eksempel kakaopulver, og du har en oppskrift på sjokoladekake på hjemmesiden eller bloggen din, vil et lengre, såkalt longtail-søkeord, være bedre. Et longtail-søkeord består som regel av flere ord, for eksempel «sjokoladekake oppskrift», hvilket vil være et mer treffsikkert valg hva gjelder søkeord dersom du faktisk har lagt ut en slik oppskrift og det står «oppskrift på sjokoladekake» eller tilsvarende i tittelen. Selv om det er kakaopulver du selger, vil du dra flere potensielle kunder til ditt nettsted med søkeord som sjokoladekake og «sjokoladekake oppskrift», enn med simpelthen «sjokolade». Det er fordi «sjokolade» kan handle om så mangt, og publikum har ulike hensikter bak et søk etter sjokolade. Kanskje de er interesserte i helsemessige aspekter forbundet med sjokolade, hvilket folkeslag som oppdaget sjokolade, hvor mange produsenter som finnes i verden, eller å finne ut hvor nærmeste forhandler av konfekt befinner seg.

Sørg for at søkeordet er i tittelen og i løpet av de første 165 tegnene. Nevn det i ingressen, så er du trygg. I tillegg bør søkeordene spres utover artikkelen/ bloggen ca. pr 100 ord. Hvert spesifikke søkeord bør forekomme såpass hyppig at det utgjør 2% av den totale artikkelen/blogginnlegget. Dersom det utgjør mer enn 3% vil det kunne virke mot sin hensikt.

Hva du bør unngå
Det er lett for å falle for fristelsen å bruke for mange søkeord. For mange søkeord kan virke mot sin hensikt. Ett primær-søkeord og 1-2 sekundære (synonymer) holder. Prøv å være så relevant som mulig. Google rangerer sidene etter autoritet. Sidens autoritet avgjøres ikke av taggingen, dermed er ikke metadata avgjørende for rangeringen i søkeresultat.
Google ekskluderer duplikater. Dersom du har to sider med samme sett søkeord eller innhold, vil dette ha negativ effekt i et søk.
Lister med søkeord under selve innlegget er også noe Google prøver å motarbeide ved å sende deg nedover på resultatlistene.
Autoritet får siden din ved at andre sider siterer din webside, ved at andre lenker til deg, at dine artikler deles og likes på sosiale medier (spesielt Google+ og YouTube), at lenkene du har på din side peker på andre sider med autoritet, og at siden din har et offisielt preg. Jo mer offisielt, jo bedre.  Eksempler på dette er sider med prefiks som «.edu».
Lenker du til blogger med artikler som inneholder alt fra hummer til kanari, dvs blogger med svakt faglig innhold, vil dette også påvirke rankingen din negativt.
Ikke kjøp lenker av andre. Google finner ut hvem som selger lenker, og svartelister dem. Om din side er assosiert med en svartelistet side, vil dette gå ut over dine plasseringer i andres søk.
Ikke heng deg på de samme supporterne som konkurrentene dine bruker. Skaff lenker fra andre.
Unngå så langt det lar seg gjøre å bruke bilder du har lastet ned fra andre nettsteder, selv om du har betalt for dem. Google favoriserer original-materiale. Bildet bør også ha en god beskrivelse i tittelen. Er bildet av forfatteren eller et intervjuobjekt, bør navnet til vedkommende være en del av tittelen på bildefilen (ikke bare i bildeteksten).

Hva du kan, og bør gjøre
Selvpromotering er OK. Ta kontakt med relevante organisasjoner (ikke konkurrenter) og spør om de kan lenke til din side. Du kan f.eks argumentere med at deres klienter vil kunne dra nytte av informasjonen du har å tilby på en gitt side. Du vil oppdage at folk flest vil hjelpe dersom det ikke er til stort hinder for dem. Finn dem som ser på din side som en ressurs.
Prøv å unngå nettsider som tilsynelatende lenker til «alle som spør» og organisasjoner som er større enn din. Dette virker kanskje ikke logisk sett fra et markedsføringsperspektiv, men er logisk logistikkmessig. En stor organisasjon har nemlig mange lenker, som regel. At din side drukner i denne sammenhengen slår dårlig ut på trafikken til din side. Dessuten ønsker jo du å fremstå som en autoritet i søkeresultater, og ikke en av mange på en side.
Du kan også lenke til egne sider, men da bør det være logisk og relevant for at Google skal ta hensyn til det. Linker du til en side som er fjernet, eller til forsiden, kan det virke mot deg. Linker du til den samme siden lenken står på, vil det være lett å gjennomskue som forsøk på manipulering, og det vil virke sterkt degraderende.
Metadata bør bestå av unike søkeord, manuelt oppført, og relevante for siden din.
Hjemmesideadressen bør stå ved siden av navnet på bloggen eller siden din, og siden bør ha en struktur som fremstår som mest mulig konvensjonell.
Tittel-tags bør ikke overstige 70 tegn og beskrivelsen bør ikke overstige 150 tegn.
Sørg for at ikke lenkene er defekte eller utdaterte, da dette har negativ effekt på sidens autoritet.

Design har en indirekte virkning
Designet bør være oversiktlig og ryddig slik at leserne finner lett fram. Dersom Google (og dette er lett for Google å finne ut dersom leseren bruker Chrome) registrerer at leserne dine til stadighet klikker på logoen din eller på hjem/ home eller forside-knappen, vil dette oppfattes som om leseren ikke finner det hun/ han leter etter. Dette vil skade nettsidens scoring. Det samme gjelder om nettsiden din har en høy "bounce rate", hvilket vil si at leserne ikke bruker tid på siden din, men klikker seg videre med én gang. Derfor bør all tekst være lett å lese og oversiktlig.
Videre bør hver side ha en call-to-action-knapp som frister leseren til å utføre en handling før de legger ned vinduet eller klikker seg videre til en helt annen nettside. Denne call-to-action-knappen kan oppfordre til å kjøpe noe, laste ned noe, dele noe, eller registrere noe informasjon. Det kan være flere call-to-action-knapper, eller -lenker på siden din, men gjerne peke til forskjellige sider.