Uttalt samfunnsansvar må bæres med oppriktighet

Samfunnsansvar handler om at bedrifter er bevisst sin innflytelse på sosiale forhold, menneskerettigheter, folks kunnskap og referanserammer, klimaet, og at de tar ansvar for at deres virksomhet fremmer et bærekraftig samfunn både økonomisk, sosialt, helsemessig og miljømessig.

Lønnsomt med definerte verdisett
Økt globalisering innen handelsnæringen og økt mediefokus på spørsmål rundt klimaendringer, menneskesmugling, terror, datakriminalitet, ID-tyveri, barnearbeid og enorme forskjeller mellom fattig og rik, både innen Europa og ellers i verden, bare for å nevne noe, har gjort bedrifter oppmerksomme på at det kan være lønnsomt å kunne vise til et offentlig verdigrunnlag bedriften bruker som rettesnor.

Bedriftens handlinger viser hvor det moralske kompasset peker
Verdigrunnlaget til en bedrift kan ofte fortone seg som rene pynteord på en hjemmeside eller i en tale, uten innhold. Det er riktig handling, i tråd med verdiene, som gir pynteordene innhold og mening for kunden når de tenker på plussord som integritet, bærekraft, og likeverd.

Ble voldtatt, så avskjediget
Den svenskeide bedriften The One i Dubai har lært dette på den harde måten. Bedriften avskjediget i april en norsk, kvinnelig medarbeider på oppdrag i Dubai på grunn av «upassende oppførsel» etter å ha anmeldt en voldtekt. Det regnes nemlig som utenomekteskapelig samleie og er forbudt i følge sharialov, en muslimsk lov som gjennomsyrer De Forente Arabiske Emiraters konsitusjonelle lover. Voldtektsofferet er nå dømt for 16 måneders fengsel.

Online-storm mot bedriften
Selv om selskapet kanskje ikke er underlagt svenske lover, har firmaet en svensk eier. Man skulle tro at den svenskfødte gründeren Thomas R. Lundgren tok med seg noen skandinaviske verdier inn i selskapet som «vil redde verden fra IKEA» og appellere til individualisten og følelsesmennesket i kunden, som han forteller om i et foredrag. I stedet virker det som han snur ryggen til jenta, som ble voldtatt av en kollega, og nekter å svare på stormen av illsinte, unge europeere som legger igjen rasende kommentarer på Facebook og Twitter hvert minutt. Lynsjestemningen blant de vestlige som har hørt nyheten bærer et klart budskap; Støtt opp om jenta i stedet for å sanksjonere henne!

Nå gambler kanskje eieren på at stormen vil stilne. Bedriften har markedet sitt i midtøsten, og vil kanskje ikke lide så store økonomiske tap av dårlig omtale i den vestlige delen av verden, men er avhengig av designere og andre vestlige til å jobbe for dem. De vil kunne få refs av lokale myndigheter i Dubai for å ha gitt Dubai dårlig PR som ferie- og jobbdestinasjon, selv om myndighetene har mesteparten av skylden. I tillegg vil Lundgren oppleve motgang hjemme i Sverige, for å ha svertet sitt eget navn.
Lundgren nevner blant andre «kjærlighet» og «integritet» som viktige ingredienser i The One sitt grunnleggende verdisett. Det er vanskelig å se nå. Kanskje han håper på økt oppslutning blant kunder i midtøsten med fundamentalistisk tankegang. Bedriftens utfrysningsmanøver og stikke-hodet-i-sanden-taktikk kan like gjerne bety slutten for dem ettersom deres uttalte verdier nå har vist seg å ikke holde vann.

Stengte Facebook-siden
The One valgte til slutt å gjøre firmaets Facebook-side inaktiv. Dette sender ut et uheldig signal om at de ikke bryr seg og bare håper stormen skal blåse over, før den byr på (ytterligere) ubehageligheter for deres forretningsforbindelser.

En sterk tilstedeværelse på sosiale medier og et uttalt verdigrunnlag er vel og bra å ha, men da må man også være villig til å forsvare sine ytringer, også når stormen står på som verst.